صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
هزینه‌های صندوق

 

 فهرستی از هزینه های قابل پرداخت از محل دارائی های صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارایی های صندوق پرداخت می شوند. برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:

هزینه هایی که از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت می باشند:

عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 150 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.

کارمزد مدیر

سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق­های سرمایه­گذاری تحت تملک صندوق، سالانه 0.2 درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-1 و سالانه 1.3 درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها به علاوۀ 5 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.

کارمزد متولی

سالانه 0.02 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل 1000 میلیون ریال و حداکثر تا 1400 میلیون ریال است.

کارمزد ضامن نقدشوندگی

سالانه یک در صد هزار  از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق به استثنای سپرده و گواهی سپرده بانکی

حق الزحمه حسابرس

سالانه مبلغ 900 میلیون ریال.

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی

سالانه مبلغ 2.500.000.000 ریال هزینه ثابت

سالانه 62.500 ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری

مبلغ 10.000 ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم‌افزار

سالانه 0.00025 از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف 30 هزار میلیارد ریال

سالانه 0.00015 از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از 30 هزار میلیارد ریال  تا سقف 50 هزار میلیارد ریال

سالانه 0.000005 از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از 50 هزار میلیارد ریال به بالا

کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

5درصد هزار اندازه صندوق بر اساس مجوز تا سقف 5،000 میلیون ریال

  هزینه هایی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود:

1-      کارمزد ثابت صدور و ابطال واحدهای سرمایه­­ گذاری از جدول هزینه ­های بند 10-4 امیدنامه که باید توسط سرمایه­ گذار پرداخت شود، حذف گردید.