صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
دارندگان واحدهای ممتاز
ردیف نام تعداد
۱ کارگزاری بانک ملت (سهامی خاص) ۴,۹۰۰
۲ تامین سرمایه بانک ملت ۵,۱۰۰
تعداد کل ۱۰,۰۰۰