صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ۱۵۵,۷۴۴,۴۵۰ ۲۱,۱۷۶ ۳,۲۹۸,۰۴۴,۴۷۳,۲۰۰ ۲۷.۹۸
۲ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۱۵۳,۵۴۰,۴۷۲ ۲۱,۱۷۹ ۳,۲۵۱,۸۳۳,۶۵۶,۴۸۸ ۲۷.۹۹
۳ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ۱۵۹,۱۴۴,۸۹۰ ۲۳,۵۷۷ ۳,۷۵۲,۱۵۹,۰۷۱,۵۳۰ ۲۷.۵۱
۴ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ۱۵۲,۰۴۸,۱۱۳ ۱۶,۸۱۵ ۲,۵۵۶,۶۸۹,۰۲۰,۰۹۵ ۲۷.۵۷
۵ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۱۵۷,۳۸۶,۹۰۸ ۱۹,۳۱۵ ۳,۰۳۹,۹۲۸,۱۲۸,۰۲۰ ۲۶.۲۱
۶ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۱۷۱,۸۰۰,۵۸۴ ۱۹,۳۱۶ ۳,۳۱۸,۵۰۰,۰۸۰,۵۴۴ ۲۶.۲۱
۷ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۱۷۱,۵۵۲,۰۷۰ ۱۹,۳۱۶ ۳,۳۱۳,۶۹۹,۷۸۴,۱۲۰ ۲۶.۲۱
۸ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ۱۷۰,۹۲۷,۱۰۱ ۱۹,۲۰۹ ۳,۲۸۳,۳۳۸,۶۸۳,۱۰۹ ۲۶.۰۵
۹ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۱۸۳,۷۱۸,۴۷۰ ۱۹,۱۸۵ ۳,۵۲۴,۶۳۸,۸۴۶,۹۵۰ ۲۶.۰۱
۱۰ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۱۷۸,۴۹۰,۳۶۹ ۱۹,۷۰۵ ۳,۵۱۷,۱۵۲,۷۲۱,۱۴۵ ۲۵.۸۳
«12345678910...»