صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ۰.۰۵ ۰.۱ ۱۸.۴ ۴۳.۶۵
۲ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ۰.۰۵ ۱.۰۲ ۱۸.۴۱ ۳,۹۸۷.۸۷
۳ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ۰.۰۶ ۳.۲۲ ۲۵.۴۴ ۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲
۴ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۸۸ ۰
۵ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۴۴ ۰
۶ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ۰.۰۵ ۲.۸۹ ۱۸.۴۹ ۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴
۷ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۰.۰۷ ۰.۰۴ ۲۸.۴۵ ۱۶.۹۳
۸ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۰.۰۶ (۳.۰۷) ۲۴.۸۳ (۱۰۰)
۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ۰.۰۷ ۰ ۲۸.۰۳ ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ۰.۰۷ (۳.۵۱) ۲۷.۴۶ (۱۰۰)
۱۱ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ۰.۰۷ ۰ ۲۷.۰۲ ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۶۳ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۰.۰۸ (۲.۴۵) ۳۴.۹۵ (۹۹.۹۹)
۱۴ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۰.۰۴ (۳.۱۲) ۱۷.۲۵ (۱۰۰)
۱۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۰.۰۵ (۰.۴۱) ۱۹.۹۲ (۷۷.۲۹)
۱۶ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۰.۰۵ ۱.۶۱ ۲۰.۱۴ ۳۴,۱۶۸.۸۴
۱۷ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ۰.۰۸ (۱.۹) ۳۱.۸۶ (۹۹.۹۱)
۱۸ ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۴۳ ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۵۷ ۰