صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۵۱ ۰
۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۰.۰۷ ۰ ۲۷.۸۳ ۰
۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۰.۰۷ (۰.۳۵) ۲۷.۸۹ (۷۱.۸)
۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۰.۰۷ (۰.۱۹) ۲۷.۹۶ (۵۰.۵۶)
۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۰.۰۷ (۰.۲۳) ۲۷.۸۹ (۵۷.۰۱)
۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۰.۰۷ ۱.۷۲ ۲۸ ۵۰,۲۵۹.۸۶
۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۰.۰۷ ۴.۲ ۲۷.۹۸ ۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱
۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۰.۰۷ ۰ ۲۸ ۰
۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ ۰.۰۷ ۰ ۲۷.۹۷ ۰
۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۰.۰۷ ۰.۵ ۲۸.۰۹ ۵۰۸.۶۹
۱۱ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ۰.۰۷ ۰.۷۳ ۲۸.۰۶ ۱,۳۳۶.۶۷
۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ ۰.۰۷ ۰.۱ ۲۸.۰۸ ۴۶.۱۷
۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ ۰.۰۷ (۱.۱) ۲۸.۱۵ (۹۸.۲۴)
۱۴ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ ۰.۰۷ ۰.۵۲ ۲۸.۱۳ ۵۶۹.۸۲
۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ ۰.۰۷ ۰ ۲۸.۱ ۰
۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ ۰.۰۷ ۰ ۲۸.۱۷ ۰
۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ ۰.۰۷ ۰.۹۷ ۲۸.۱۹ ۳,۲۵۰.۷۱
۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ ۰.۰۷ ۰ ۲۸.۲۶ ۰
۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ ۰.۰۷ ۰.۶۸ ۲۸.۲۴ ۱,۱۰۱.۴۳