صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق اوج ملت دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق اوج ملت دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق اوج ملت دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق اوج ملت دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق اوج ملت دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ رویه سرمایه گذاری، نگهداری و فروش اوراق با درآمد ثابت صندوق دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق دانلود