صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ %۰.۰۴۷
هفته گذشته ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ %۰.۴۵۲ %۵.۱۷۳
ماه گذشته ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ %۱.۹۹۶ %۶.۴۳۷
۳ ماه اخیر ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ %۶.۰۰۷ %۰.۰۶۲
۶ ماه ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ %۱۱.۸۹ %۰.۵۴۸
یک سال اخیر ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ %۲۳.۶۲۴ %۶.۶۵۹
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۰۴/۱۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ %۲۵۲.۶۱۱ %۸۶۵۷.۷۷۱
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۵.۸۹ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱.۹۹)% (۱۰.۱۶)%