صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۴۸۴
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع مورخ 1403/02/29 صندوق اوج ملت
منبع -
مقدمه دعوت به مجمع مورخ 1403/02/29 صندوق اوج ملت
متن خبر

مجمع صندوق سرمایه گذاری اوج ملت در خصوص تغییر هزینه های برگزاری مجامع، روز شنبه مورخ 1403/02/29 ساعت 10 در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت برگزار می گردد.

پیوست